นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมบรรยาย เรื่องการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมบรรยาย เรื่องการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมพระพรมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

68-2561

S__84091044

S__84091045

S__84091046

S__84091047

S__84091048

S__84091049

S__84091051

S__84091052