นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนาพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายพิชัย จ้นทร์ห้วย สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนาพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายพิชัย จ้นทร์ห้วย สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. 100,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ วัดน้อยเจริญสุข อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

3-2562

174979174981 174983 174984 175029 175030