นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันครู และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันครู และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ให้แก่ ด.ญ.ศิริลักษณ์ พุ่มมาลา ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

6-2562 IMG_6199 IMG_6201 IMG_6205 IMG_6206 IMG_6207 IMG_6208 IMG_6213 IMG_6215 IMG_6217 IMG_6218 IMG_6219 IMG_6221 IMG_6223 IMG_6224 IMG_6225 IMG_6226 IMG_6228 IMG_6229 IMG_6230 IMG_6231 IMG_6232 IMG_6233 IMG_6234 IMG_6235 IMG_6236 IMG_6237 IMG_6242 IMG_6243 IMG_6244 IMG_6246 IMG_6247 IMG_6248 IMG_6249 IMG_6250 IMG_6251 IMG_6252 IMG_6253 IMG_6260 IMG_6265 IMG_6266 IMG_6268 IMG_6269 IMG_6270