นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางไฉน สุวรรณกูฏ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 100,000 บาท

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางไฉน สุวรรณกูฏ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 100,000 บาทให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม

22-2562 222373 3184117 3184119 3184120 3184122