นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนพิธีและพวงหรีดเคารพศพ

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายบรรจง มากมีทรัพย์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมพร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

29-2562

239675