นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนางเฉลา ศรีสำราญ อายุ 90 ปี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนางเฉลา ศรีสำราญ อายุ 90 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ณ บ้านพักสมาชิก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

38-2562 รับแบบระบุที่ท่าพระ 1 พ.ค. 62_190503_0004รับแบบระบุที่ท่าพระ 1 พ.ค. 62_190503_0001 รับแบบระบุที่ท่าพระ 1 พ.ค. 62_190503_0003