นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ออกไปรับแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนายปกาสิต เพชรอุดม สมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ออกไปรับแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของนายปกาสิต เพชรอุดม สมาชิก ช.พ.ค. ณ บ้านพักสมาชิก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

รับแบบระบุสิทธิ จ.ราชบุรี 13 พ.ค. 62_190517_0004รับแบบระบุสิทธิ จ.ราชบุรี 13 พ.ค. 62_190517_0005รับแบบระบุสิทธิ จ.ราชบุรี 13 พ.ค. 62_190517_0006รับแบบระบุสิทธิ จ.ราชบุรี 13 พ.ค. 62_190517_0010รับแบบระบุสิทธิ จ.ราชบุรี 13 พ.ค. 62_190517_0011รับแบบระบุสิทธิ จ_0.ราชบุรี 13 พ.ค. 62_190517_0004