นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมบรรยาย เรื่องการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมบรรยาย เรื่องการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยผู้เข้าร่วมประชุม คือ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครุผู้ช่วย ณ ห้องประชุมพระพรมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บรรยาย เขต 1  14 พ.ค. 62_190517_0001 บรรยาย เขต 1  14 พ.ค. 62_190517_0004 บรรยาย เขต 1  14 พ.ค. 62_190517_0005 บรรยาย เขต 1  14 พ.ค. 62_190517_0006