นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกิ่งทอง โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

48-2562 ประชุม ผอ.และเจ้าหน้าที่ภาคกลาง_190524_0002 ประชุม ผอ.และเจ้าหน้าที่ภาคกลาง_190524_0003 ประชุม ผอ.และเจ้าหน้าที่ภาคกลาง_190524_0005 ประชุม ผอ.และเจ้าหน้าที่ภาคกลาง_190524_0010 ประชุม ผอ.และเจ้าหน้าที่ภาคกลาง_190524_0011