นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อออกหน่อยบริการเคลื่อนที่บรรยาย เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อออกหน่อยบริการเคลื่อนที่บรรยาย เรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพระพรมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0001 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0002 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0003 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0004 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0005 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0006 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0007 ชี้แจงระเบียบใหม่ ช_0.พ.ค-ช.พ.ส_190611_0003