นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสุธน แก้วขาว อายุ 91 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสุธน แก้วขาว อายุ 91 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

56-2562 272845 272846