นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายวิจิตร มรกฎจินดา อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายวิจิตร มรกฎจินดา อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

57-2562 272848