นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสมนึก รอดโพธิ์ทอง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสมนึก รอดโพธิ์ทอง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

58-2562 222344 222345