นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางสุมนรัตน์ เปรมสัตย์ธรรม อายุ 95 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางสุมนรัตน์ เปรมสัตย์ธรรม อายุ 95 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

59-2562 222351 222352