นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายจำรัส แพทย์กุลพันธ์ อายุ 99 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายจำรัส แพทย์กุลพันธ์ อายุ 99 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

60-2562 222359 222361 222362 222364 222365