นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางกำมะหยี่ รอบคอบ อายุ 98 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางกำมะหยี่ รอบคอบ อายุ 98 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

61-2562 222503 222506 222507