นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายวิเชียร ธนิกุล อายุ 90 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายวิเชียร ธนิกุล อายุ 90 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

64-2562 87819 87820