นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายปฐม สมเชื้อเวียง อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายปฐม สมเชื้อเวียง อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

276586 276587 276588