นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายพล ปิ่นตบแต่ง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายพล ปิ่นตบแต่ง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

276594 276597