นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางอนงค์ วงษ์เชื้องาม อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางอนงค์ วงษ์เชื้องาม อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

276601 276602 276604