นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางทิพพา ญาติบรรทุง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค.

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางทิพพา ญาติบรรทุง อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

276609 276613 276614