นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางสำราญ ทองประทีป อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางสำราญ ทองประทีป อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

276616 276617 276618