นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสุนทร ประเสริฐ อายุ 91 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสุนทร ประเสริฐ อายุ 91 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

276625 276627 276630