นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางใหม่ วิทยานุกูล อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางใหม่ วิทยานุกูล อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

223756 223757 223759 223763