นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางจวน ปานอุทัย อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางจวน ปานอุทัย อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

223859 223860 223862 223863