นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสังเวียน ปานเจริญ อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสังเวียน ปานเจริญ อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

224043 224045 224046 224047