นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางนันทา ขาวสำอางค์ อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นางนันทา ขาวสำอางค์ อายุ 93 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

224052 224053 224056 224057 224058 224059