นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม น.ส.บุญมาก ถ้ำกระแสร์ อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม น.ส.บุญมาก ถ้ำกระแสร์ อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

224075 224078