นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสวิง นาคประยูร อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายสวิง นาคประยูร อายุ 92 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

224196 224197 224198 224199 224200 224201