นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายรักษ์ อนุตธโต อายุ 97 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายรักษ์ อนุตธโต อายุ 97 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

224258 224259 224261 224262 224263 224264