นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ

นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ ของ    นางนภา  คงแจ่ม ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย                 ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

SAM_3433 SAM_3446 SAM_3441 SAM_3444 SAM_3439 SAM_3448