นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่สูงอายุ

นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ที่สูงอายุ

84