น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายนรินทร์ เลี้ยงอำนวย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายนรินทร์ เลี้ยงอำนวย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

113