น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสมนึก สุริยาวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสมนึก สุริยาวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

114