น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางคนึงเนตร ไทนสาครพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางคนึงเนตร ไทนสาครพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

115