น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางดวงจันทร์ มูลวณิชย์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางดวงจันทร์ มูลวณิชย์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

10