น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายประสิทธิ์ สุขสดเขียว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายประสิทธิ์ สุขสดเขียว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

11