น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายวิทยา พึ่งพิพัฒน์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายวิทยา พึ่งพิพัฒน์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

13