น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ น.ส.บุปผา นัทธีศรี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ น.ส.บุปผา นัทธีศรี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

16