ผอ. สกสค. นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สรุปสาระสำคัญการเป็น สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.”

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ่เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สรุปสาระสำคัญการเป็น สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.” ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนสิริธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

SAM_0304 SAM_0281 SAM_0284 SAM_0293 SAM_0324 SAM_0327 SAM_0329 SAM_0333