ผอ.สกสค. นครปฐม ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร/ครู นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

17795991_10154245168325064_1008458140328570724_n 17796161_10154245168335064_4432498778558612983_n 17757310_10154245168340064_8646090623446388134_n 17523527_10154245168200064_2089662269633097384_n