ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายพีระพัฒน์ ฉินนะโสต สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายพีระพัฒน์ ฉินนะโสต สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
898887