ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ ของนางทองม้วน มหาสุข ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดเกาะวังไทร อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

SAM_3467 SAM_3468 SAM_3471 SAM_3475 SAM_3480 SAM_3481 SAM_3482 SAM_3483