พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 14 กันยายน 2560

21728168_10154683718360064_1227242966151209963_n 21728382_10154683718395064_8542199110488858155_n 21730849_10154683718570064_6546881662423049206_n 21731015_10154683717845064_4797877615315507189_n 21740374_10154683718885064_1173247834665899023_n 21740424_10154683718485064_3183011490740256740_n 21743009_10154683718645064_6788303172071401445_n 21743121_10154683718805064_8030093348967277038_n