ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายโฆสิทธิิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

22688600_10154777259845064_1407357031081629509_n 22728795_10154777259910064_3070964781639315104_n