ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายบัวจันทร์ ภูมิ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายบัวจันทร์ ภูมิ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
90