ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.นภาพร แซ่ลี้ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.นภาพร แซ่ลี้ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ วัดหนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

SAM_3455 SAM_3456 SAM_3457 SAM_3458 SAM_3460 SAM_3461 SAM_3463 SAM_3464 SAM_3465