ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ ของ นางแนบ ศรีบุญชู สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดรางกำหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 255SAM_3503SAM_3510SAM_3511SAM_35159