ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางฟองจันทร์ ปลื้มดวง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางฟองจันทร์ ปลื้มดวง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
91 92 93