ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมในงานศพ ของนายธนวัฒน์ ทองมี ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดบ่อตะกั่ว อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

 

SAM_3526SAM_3527SAM_3520SAM_3531