ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม สวัสดีปีใหม่
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

SAM_3535 SAM_3536 SAM_3537 SAM_3538