ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.นายสมพงษ์ กลิ่นจันทร์ ที่เป็นอัมพฤกษ์และให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว

21433189_10154670092595064_7283989218598287559_n