ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค

วันที่ 9 -10 กันยายน 2560 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

21369408_10154673250725064_2460973886658950912_n  21371289_10154674889600064_5271574750042048652_n

21462866_10154673250785064_8893132427796876063_n  21463047_10154673250495064_549244201348536718_n

21430267_10154674889755064_1444222390052837128_n  21371121_10154674889475064_7299351614926647770_n